Omet al contingut

La nostra sala d’assaig

La fotografia que encapçala aquest comentari va ser feta pel Sr. Jaume Altimira Codina (Terrassa, 1906-1994) – fotògraf local amb botiga al carrer de la Rutlla, núm. 44 bis. Procedent de la col·lecció particular de la família Garcia Elias – la fotografia va ser feta a finals de la dècada dels 50. En ella, hi veiem el Sr. Ramón Cortès Casanovas (Terrassa, 1907-1977) – pintor-retratista capdavanter de l’impressionisme local – impartint classes de dibuix i pintura a l’Acadèmia d’Art (més coneguda com Estudi Cortès). Presents a la fotografia hi ha (d’esquerra a dreta) el Sr. Ramón Cortès, els models (?), la pintora dels fons (?), el Sr. Roc Garcia Elias, i el Sr. Ricardo Antolín Aparicio.

Aspecte actual de la sala d'assaig
Aspecte actual de la sala d’assaig

Comparant l’enrajolat d’aquella sala amb el que mostra la foto en color, obtinguda recentment – 23 de gener del 2020 – és evident que l’Estudi Cortès, era al mateix lloc on ara hi assagem els del Cor Montserrat: al segon pis de l’edifici del número 2 del carrer del Teatre.

Abans de ser l’estudi del Sr. Cortès, l’estança havia estat dividida en dues cambres separades per envans. Eren cambres del Gran Hotel Peninsular, conegut també com a Hotel Pompidor, pel nom dels seus promotors, els germans Carles i Miquel, empresaris de Prats de Molló.

A l’hotel s’hi entrava pel número 52 del carrer de Sant Pere, just al costat d’un altre edifici emblemàtic, el Círcol Egarenc (Casino dels Artesans), amb façana d’estil modernista dissenyada per l’arquitecte terrassenc Lluís Muncunill. La Sala principal de l’Hotel Pompidor, que permetia banquets de fins a 500 comensals (!) ocupava l’espai que actualment coneixem com a sala polivalent d’exposicions i teatre “Joaquim Cardellach” (ex-cantaire del Cor Montserrat). La sala està coronada per una magnífica claraboia octogonal, que podem veure al pati interior que tenim davant de la sala d’assaig. L’Hotel Pompidor va estar en actiu del 1903 fins a començaments de la dècada dels anys 1920.

Els envans que separaven les dues cambres de l’Hotel Pompidor, dins de l’actual sala d’assaig, estan representats per uns llistons de fusta encastats al terra. L’estufa que veiem al mig de la sala va deixar senyals evidents a l’enrajolat actual.

No sabem exactament la data en que l’hotel va desmantellar les seves estances, ni quan l’Estudi Cortès inicià les seves activitats artístiques. Sabem, però, que ja a l’any 1943 el Sr. Ramón Cortès impartia classes de pintura i dibuix a l’Escola Pia de Terrassa, i també que va ser soci-fundador dels Amics de les Arts el 1927, i soci número 1 fins la seva mort el 1977 als 70 anys.

Locals d’assaig del Cor Montserrat

  • Gener 1966 – Juliol 1970: Centre Social Catòlic (darrer assaig el 3-7-70)
  • Agost 1970: Parròquia de la Sagrada Família (*)
  • Setembre 1970 – Març 1973: Casa dels Cadafalch (Creu Gran ,53)
  • Març 1973 – present: Amics de les Arts i JJMM

(*) Estiu intens preparant el concert del Dia Internacional del Cant
Coral a Barcelona)

El 14 de març del 1973 hi hagué un memorable trasllat de cadires, partitures i material divers, en “processó” des de Ca’ls Cadafalch, que havien cedit gratuïtament l’espai durant aquells anys, fins al local dels Amics de les Arts.

El 21 de març del 1973 es va fer el primer assaig del Cor als Amics de les Arts.